Huisregels – G. van Limborgh – Utrecht
Tandartspraktijk
G. van Limborgh
Tandarts van Limborgh

Huisregels

Nieuwe patiënten

De mogelijkheden om patiënt te worden bij onze praktijk zijn beperkt. We bespreken graag met u de mogelijkheden. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 uur en 13.00 uur. Wilt u meer weten over ons en onze praktijk of heeft een andere vraag? Neem gerust contact met ons op.

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend op afspraak. Voor het maken van afspraken kunt u ons van maandag tot en met donderdag bereiken van 8.30 tot 13.00 uur.

Antwoordapparaat

Als u ons belt, kunt u verbonden worden met het antwoordapparaat. Luistert u de boodschap geheel af. Er kan voor u belangrijke informatie op staan.

Uw gegevens up-to-date

U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen van uw gegevens, zoals zorgverzekeraar, adres, e-mailadres en telefoonnummer.

Privacy

Wij streven ernaar uw privacy te waarborgen. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden voor eigen doeleinden verwerkt conform de huidige privacy-wetgeving. Personen die namens tandartspraktijk G. van Limborgh toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Doel van verwerking persoonsgegevens:

Om uw aanvraag, voor bijvoorbeeld aanmelding of contactvraag, te kunnen behandelen heeft tandartspraktijk G. van Limborgh persoonlijke gegevens van u nodig. Deze gegevens gebruiken wij om de door u gevraagde diensten aan u te kunnen verlenen. De gegevens worden door tandartspraktijk G. van Limborgh ontvangen en verwerkt. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over door ons geleverde diensten of producten. De door u verstrekte persoonsgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, Burgerservicenummer, medische gegevens e.d. worden door tandartspraktijk G. van Limborgh uitsluitend verwerkt voor bovenstaande doeleinden en derhalve niet zonder uw toestemming aan een andere tandartspraktijk verstrekt. Tandartspraktijk G. van Limborgh streeft ernaar om passende organisatorische en technische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Vragen met betrekking tot het privacy-beleid van tandartspraktijk G. van Limborgh kun u aan ons stellen via telefoonnummer 030-2730682.

Cookies

Op deze website kunt u de privacy en cookieverklaring voor de website vinden. Deze verklaring kunt u vinden onderaan elke pagina na de tekst: Powered bij Pharmeon.

Rechten

Indien uw persoonsgegevens door tandartspraktijk G. van Limborgh verwerkt worden heeft u het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

Tandartspraktijk G. van Limborgh behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen ook op deze website worden gepubliceerd.

Medische gegevens

Wij verzoeken u om ons bij elke behandeling te informeren over uw medische gegevens zoals medicijngebruik, hart- en vaatziekten, cholesterol, infecties en zwangerschap. Patiënten met een koortslip (een koortslip is besmettelijk van de eerste symptomen totdat het korstje verdwenen is), hoofdluis of waterpokken vragen wij hun afspraak af te bellen.

Het niet nakomen van een afspraak

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit ons uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak behouden wij ons het recht om u uit te schrijven als patiënt.

Bij het te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd. De kosten voor een niet uitgevoerde behandeling bedragen €20,00 per 10 minuten.

Herinneringsmails

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het niet ontvangen van herinneringsmails. Dit is een extra service van onze kant. De in de praktijk of aan de telefoon gemaakte afspraak is bindend. Op deze herinneringsmails kan niet per mail gereageerd worden.

Periodieke controle

Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt. Over het algemeen adviseren wij om twee keer per jaar een periodieke controle te laten uitvoeren. In overleg met u of op indicatie kan deze interval verhoogd of verlaagd worden.

Mondhygiëne

Om uw gebit en uw algemene gezondheid zo lang mogelijk in goede staat te houden en om pijnklachten voor te zijn, verlangen wij van u een goede mondhygiëne. Gezien het belang dat wij hieraan hechten, zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.

Pijnklachten / spoedgevallen

Wanneer u ’s ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht of een spoedgeval proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Als u later belt, is de kans dat wij u op dezelfde dag kunnen helpen aanzienlijk kleiner.

Dienst / waarneming

Indien wij niet aanwezig zijn, luistert u dan het antwoordapparaat geheel af. ’s Avonds, vrijdags en in het weekend tot 22.00 uur kunt u voor klachten die niet kunnen wachten tot de volgende dag of tot na het weekend, contact opnemen met De Tandarts Spoed Praktijk, 24/7 spoedeisende tandheelkunde, het telefoonnummer is 0900-8602. Van 22.00 uur tot 08.00 uur is de dienst uitsluitend bedoeld voor ongevallen en nabloedingen.

Betalingen tijdens de dienst / waarneming geschieden uitsluitend contant.

Nota’s

Omdat wij in de praktijk liever met u dan met de financiële administratie bezig zijn, hebben wij alle vorderingen op patiënten aan het facturatiebedrijf Infomedics overgedragen. Infomedics factureert eerst bij uw zorgverzekeraar, u ontvangt de restnota.

Hebt u vragen over de behandelingen die vermeld staan op uw rekening dan helpen wij u graag.

Hebt u andere vragen over uw nota dan kunt u contact opnemen met Infomedics

•         telefoonnummer: 036 – 20 31 900 op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur

•         website: www.infomedics.nl. Hier kunt u tevens een reactieformulier invullen.

Een nieuw origineel van uw rekening kunt u aanvragen via telefoonnummer 036 – 20 31 900.

Op de nota die u van Infomedics ontvangt, zijn de betalingsvoorwaarden van Infomedics b.v. van toepassing. Zie www.infomedics.nl. Het komt erop neer dat u binnen 30 dagen de nota dient te betalen om verdere kosten te voorkomen.

Uw eigendommen

Tandartspraktijk G. van Limborgh is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

In de praktijk

Graag uw telefoon op stil of uit zetten. Niet bellen in de praktijk. Dit kan storend zijn voor anderen.

Roken en huisdieren

Roken en huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan. Sigaretten, kauwgom en ander afval graag in de prullenbak deponeren. Dit scheelt overlast voor de omwonenden.

Klacht

Wij doen ons uiterste best om u naar tevredenheid te behandelen. Hebt u toch een klacht, laat dit dan weten. Wij zullen proberen samen met u tot een oplossing te komen.

Suggesties

Graag horen wij suggesties of aanmerkingen naar aanleiding van uw bezoek.

Geurt van Limborgh