Tarieven – G. van Limborgh – Utrecht
Tandartspraktijk
G. van Limborgh
Tandarts van Limborgh

Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2023.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek (C)

Maken en/of beoordelen foto's (X)

Preventieve mondzorg (M)

Verdoving (A)

Verdoving door middel van een roesje (B)

Vullingen (V)

Wortelkanaalbehandelingen (E)

Kronen en bruggen (R)

Behandeling Kauwstelsel (G)

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H)

Kunstgebitten (P)

Tandvleesbehandelingen (T)

Implantaten (J)

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U)

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y)

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Bij behandeling boven de € 250,00 is een offerte standaard, bij behandelingen onder de € 250,00 slechts op verzoek.

Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht € 25,00 per kwartier. Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te zijn teneinde doorberekening te voorkomen.

Behandelingen tussen 17.00 uur en 8.30 uur en in het weekend worden verhoogd met een toeslag.