Tarieven – G. van Limborgh – Utrecht
Tandartspraktijk
G. van Limborgh
Tandarts van Limborgh

Tarieven

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Consultatie en diagnostiek

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

Bij behandeling boven de € 250,00 is een offerte standaard, bij behandelingen onder de € 250,00 slechts op verzoek.

Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht € 25,00 per kwartier. Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te zijn teneinde doorberekening te voorkomen.

Behandelingen tussen 17.00 uur en 8.30 uur en in het weekend worden verhoogd met een toeslag.